Mest aktive brukere »

Nyhet.

Ønsker økt lærergnist

REKRUTTERER. Pernille Marie Våge lokker potensielle lærerstudenter med epler og solskinnshistorier fra sin praksisperiode i 7. klasse på Damsgård skole. – Mange blir overrasket over hvor gode lærerlønningene faktisk er, forteller hun. Foto: JIN SIGVE MÆLAND

Behovet for lærerere er større enn noen gang. Under Utdanningsmessen stod studenter på stand for å rekruttere flere til lærerutdanningene.

Tekst: ANDERS SÆTRA
Sist oppdatert: 15.02.12 kl. 01.05

Torsdag og fredag sto studenter fra Høgskolen i Bergen (HiB), Universitetet i Bergen (UiB) og Norsk Lærerakademi (NLA) på stand i Grieghallen for GNIST. Det er et samarbeidsprosjekt som blant annet tar sikte på å rekruttere flere til lærerutdanninger.

Mange dropper ut

Med seg på laget hadde de Lars Sponheim, fylkesmann i Hordaland (V). Han har ti år bak seg som lærer i videregående skole.

– Jeg mener, av hele mitt hjerte, at det ikke er noe viktigere en kan jobbe med i framtiden enn barn og unge, og å føre de inn i voksenlivet med utdanning og kunnskap. Selve drivkraften i kunnskapssamfunnet er en god utdanning. Derfor må vi ha dyktige lærere, sier Sponheim.

Bare i barnehagene er det i dag behov for 4 000 flere førskolelærere, fordi mange av de ansatte ikke har den nødvendige kompetansen. I tillegg viser tall fra Statistisk sentralbyrå at nesten tre av ti allmennlærer- og grunnskolelærerstudenter dropper ut av studiet.

Bekymret

Dag Roness, pedagogikklærer ved NLA og forsker, leverte nylig sin doktorgradsavhandling ved Det psykologiske fakultet på UiB. Roness har sett på motivasjonen til studenter som tar praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) som følgestudium etter å ha fullført en bachelor- eller mastergrad. Arbeidet viser blant annet at bare 60 prosent av PPU-studentene ender opp som lærere senere.

– Jeg tror det er flere grunner til det. Det ene handler om at det er mobilitet i arbeidsmarkedet. Det andre er at det er en del som tar PPU, uten å være sikre på at de vil jobbe som lærere når de er ferdige. PPU er veldig anvendelig, og det å ha undervisningskompetanse i sitt fag kan være nyttig i mange yrker, sier han.

Roness er bekymret over funnene. Han peker på at politikere etterspør høy fagkompetanse blant lærere, og at studenter som tar PPU som følgestudium gjerne besitter denne kompetansen.

– Det er dette som er mitt varsku til myndighetene: De må være klar over at 100 studieplasser ikke betyr 100 lærere. Mitt studie viser at det er 60.

– Veldig givende

Pernille Marie Våge er inne i sitt fjerde semester på grunnskolelærerutdanningen ved HiB. Hun snakker varmt om sitt studievalg, men understreker samtidig at læreryrket ikke nødvendigvis er for alle.

– Det er veldig givende. Når du er i praksis får du prøvd deg ut i yrket, og det gjør at du vil fortsette. Det er ikke alle som passer til å bli lærere, men vi ønsker å finne de sjelene som deler dette, og som ønsker å gi av seg selv, sier Våge.

GNIST
  • GNIST er et femårig samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Utdanningsforbundet, Nasjonalt råd for lærerutdanning, Skolenes landsforbund, KS, NHO, LO, Pedagogstudentene, Norsk studentorganisasjon, Elevorganisasjonen, Norsk Lektorlag og Skolelederforbundet.
  • Har som mål å styrke lærerutdanningen og videreutvikle profesjonen.
  • Ønsker også å øke statusen til lærerne, og rekruttere flere lærere.


Kilde: www.hardudetideg.no

Debattregler

  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
    Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.
    Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?
  • Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.