Mest aktive brukere »

Nyhet.

Mer utvekslingsrot for UiB

SKUFFET. – Hadde jeg visst hvordan dette skulle bli, ville jeg heller brukt semesteret på å kose meg hjemme og ta få fag, sier Katrine Lifjeld, utvekslingsstudent i Barcelona. Foto: PRIVAT

I forrige uke skrev Studvest om Line Mari Sæthers uheldige utvekslingsopphold. Hun er ikke den eneste med dårlige erfaringer.

Tekst: CAROLINE VICTORIA VÅGE
Sist oppdatert: 22.02.12 kl. 02.11

Line Mari Sæther opplevde det hun kalte dårlig oppfølgning av Universitetet i Bergen (UiB) da hun utvekslet til Barcelona. Kort tid etter at saken om Sæther var publisert, ble Studvest kontaktet av nok en misfornøyd økonomistudent ved samme universitet.

– Jeg vil ikke anbefale noen å reise hit for å studere på engelsk, sier student ved Universitat Autonòma de Barcelona (UAB), Katrine Lifjeld.

Sviktet av UiB

Lifjeld ble advart av en venninne om problematikken rundt engelske fag ved universitetet før hun reiste. Hun tok bekymringen videre til rådgiver som kunne konstatere at det ikke ville være et problem, og at fagene kunne tas på engelsk.

Før studenter ved UiB drar på utveksling, skal alle fagene de velger være forhåndsgodkjent av universitetet. Ingen av Lifjelds forhåndsgodkjente fag kan tas ved UAB. Enten går de ikke på engelsk, eller så eksisterer de ikke.

Lifjeld føler seg sviktet av UiB.

– Jeg kunne selvsagt undersøkt nøyere, men jeg stoler på rådgiver når de forsikrer at engelske fag er tilgjengelige, sier hun.

Viktig å rapportere

Rådgiver ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Eva Svensson, forteller at det er studentenes ansvar å komme med tilbakemelding om misnøye ved utvekslingsstedet så raskt som mulig.

– Vi oppdager feil og mangler ved de ulike universitetene ved at studentene rapporterer til oss når de kommer hjem, og det er derfor viktig at de gjør dette. Studenten må være klar over at endringer kan forekomme ved de forskjellige universitetene de utveksler til, sier hun.

– Er det ikke uheldig at det er lagt opp til at studentene må oppleve et mislykket utvekslingsopphold for at UiB skal oppdage feilene og ta grep?

– Vi kvalitetssikrer avtalene vi har etter beste evne. Dette er jo en nokså ukjent problemstilling, sier Svensson.

Nå skal økonomistudiet ved UAB vurderes på nytt. Svensson ønsker å være fleksibel med studenter som har hatt negative opplevelser ved utvekslingsstedene.

– Dersom Lifjelds eneste mulighet er å komme tilbake til Bergen og ta fag ved UiB, skal hun få lov til det dersom det er praktisk mulig, sier hun.

Debattregler

  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
    Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.
    Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?
  • Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.