Mest aktive brukere »

Nyhet.

Studentene lunkne til lesebrett

FREMTIDEN. Administrerende direktør i Studia, Anne Posner, setter pris på iPaden sin. – «Our Choice» av Al Gore er et godt eksempel på en smart e-bok som kombinerer tekst og video på en bra måte, sier hun. Foto: IDA ANDERSEN

UiB satser på e-bøker, men studentene foretrekker papir. – E-bøker kan gir bedre læringseffekt, mener Studiadirektør.

Tekst: KIM ARNE HAMMERSTAD
Sist oppdatert: 14.03.12 kl. 13.36

Irene Eikefjord er leder for gruppen som jobber med digitale læringsressurser i prosjektet DigUiB ved Universitetet i Bergen (UiB), og tror ikke e-bøkene vil erstatte de gammeldagse papirbøkene.

UiB gjennomførte i fjor et pilotprosjekt som viste at omtrent halvparten av studentene benyttet seg av digitale ressurser i ti pilotemner på forskjellige fakulteter. Bare syv prosent av de spurte i undersøkelsen leste alt direkte fra skjerm.

– Erfaringene fra undersøkelsen er at studentene ikke ønsker å erstatte det trykte pensumet, men at de ønsker å ha et valg mellom trykte og digitale læringsressurser, sier Eikefjord.

Startet i 2007

Studia har ifølge administrerende direktør Anne S. Posner lenge jobbet med e-bøker.

– Vi begynte å snakke med forlagene om e-bøker i 2007 for å forberede oss på fremtiden. Vi ville være i forkant når foreleserne setter e-bøker og digitale læremidler på pensumlisten. I dag tilbyr vi ca. 200 000 titler i digitalt format på nettsidene våre.

Ifølge Posner finnes det foreløpig få akademiske e-bøker. De fleste er engelske, men dette tror hun vil endre seg over tid. Foreløpig er PDF og EPUB formatene forlagene har valgt. De jobber også med interaktive læremidler som Posner mener er svært interessante for læring.

– De smarte lærebøkene gir god læringseffekt for studenten, og er også veldig bra for studenter med læringsutfordringer, sier hun.

Direktøren sier Studia selger e-bøker jevnt og trutt, men at salget hovedsakelig består av engelske titler, noe akademisk, men mest skjønnlittært.

Kan bedre kvaliteten

Bjørn-Anders Hind, studentrepresentant i Universitetsstyret, stiller seg positiv til en sterkere satsing på e-bøker.

– Et nytt verktøy skaper ikke kvalitet i seg selv. På samme måte som med PowerPoint må e-bøker brukes på riktig måte for å tilføre utdanningen noe, sier han.

Likevel ser Hind flere fordeler med e-bøkene.

– Bruk av e-bøker harmoniserer godt med gratisprinsippet fordi de er billigere enn trykte bøker, og ofte blir betalt av institusjonene. De gjør også utdanning mer tilgjengelig for studenter med nedsatt syn eller leseevne. Dessuten slipper en å dra på mange tunge bøker, sier han.

Lunkne trøndere

Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU) har i lengre tid satset på e-bøker. Der er erfaringene delte.

– Vi har både fått positive tilbakemeldinger fra studenter angående e-bøker, men samtidig hører vi fra mange studenter at de foretrekker å bruke papir, sier Rune Brandtshaug, sjef for Seksjon for fellestjenester ved NTNU.

Ingen av studentene Studvest snakket med på Studentsenteret var positive til e-bøker.

– Man lærer mer med e-bøker

Eirik Solheim, ekspert på duppeditter og redaktør for teknologibloggen NRK Beta mener fordelene med e-bøker er større enn ulempene.

 

– E-bøker passer spesielt bra for høyere utdanning, på grunn av flere faktorer. For eksempel er det mye lettere å søke gjennom en e-bok enn en trykt bok. Med en Kindle kan man også se hva andre har markert som viktig i teksten, noe som gjør det lettere å få et overblikk over tekstene man leser, sier prosjektleder i NRKs utviklingsavdeling, Eirik Solheim.

Teknologientusiasten mener at ulempene med e-bøker stort sett er av en praktisk art.

– Lesebrettene kan gå tomme for strøm, og det varierer fra brett til brett hvor godt de fungerer i sollys. En Kindle fungerer bra, mens en iPad vil ha større problemer, forklarer han.

På det sosiale planet er det også mange muligheter.

– For det første er det fordel at man kan diskutere stoffet med andre, og for det andre byr e-bøker på en enorm forbedring når det kommer til kryssreferering. Få sjekker referansene på litteraturlisten i en vanlig bok, men i en e-bok er det mye lettere å sjekke fakta i andre verk. På den måten kan man lære mer, og fortere, sier han.

Debattregler

  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
    Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.
    Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?
  • Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.