Mest aktive brukere »

Nyhet.

Vil ha flere bachelorstudenter

GIR OPP. Da Espen Halleby ikke kom inn på profesjon i psykologi etter andre forsøk, bestemte han seg for å studere ergoterapi. — Jeg tror mange tar en bachelorgrad i psykologi fordi de ikke kom inn på profesjon, sier han. Foto: JIN SIGVE MÆLAND

Det psykologiske fakultet reduserer antall plasser på årsstudium til fordel for flere på bachelorgradene. – Lite hensiktsmessig, mener student.

Tekst: NORA LINDTNER
Sist oppdatert: 22.02.12 kl. 02.11

I fjor var det 400 studenter fra årsstudium som søkte opptak på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen (UiB). Av disse var det 90 søkere med et rent A-snitt som skulle fordeles på 41 plasser på profesjonsstudiet.

– Loddtrekning blant A-kandidater utviklet seg til et system vi følte vi ikke lenger kunne forsvare, verken overfor studentene eller samfunnet, sier Jarle Eid, dekan ved Det psykologiske fakultet ved UiB. Samtidig har rundt halvparten av plassene på bachelorgradene stått tomme.

For å gi flere studenter tilbud om gradsgivende utdanning, har fakultetsstyret bestemt seg for å redusere antall plasser på årsstudiumet fra 500 til 350, og å utvide studieplassene på bachelorgradene fra 40 til 60 per år. Det vil også bli mulig for lokalt opptak mellom årsstudium og bachelorgradene.

– Dette skal gi et bredere tilbud til studenter som tidligere bare bare hadde profesjon som mulighet, sier Eid.

Hard konkurranse

Bergen har ved siden av Tromsø blitt det eneste universitetet i Norge som har opptak til profesjon gjennom årsstudium. Det betyr at de 580 studentene som går årsstudium i Bergen også må konkurrere med søkere fra andre universiteter i Norge og utlandet. Av den grunn er det mange studenter som tar året om igjen.

– Dette er problematisk fordi det tar plassen til nye studenter, forklarer Eid.

Situasjonen har vært mye diskutert mellom fakultetstyret, studenter og studentutvalget. I følge Eid var alle enige om at noe måtte gjøres, og at den nye ordningen er en klar forbedring. Han er positiv, og ser ingen ulemper ved den nye vedtaket.

— Jeg føler vi gjort noe aktivt for å løse et problem som rammet mange studenter, sier han.

Håp om profesjon

Espen Halleby tok årsstudium to ganger i håp om å komme inn på profesjon. Han mener de fleste som tar psykologi vil bli psykologer, noe som ikke er mulig med en bachelorgrad. Derfor mener han at den nye ordningen ikke er hensiktsmessig, og at det heller burde satstes på å utvide plassene på profesjon.

– Problemet er mangel på ressurser i studiet, ikke at det er for mange psykologer i Bergen, sier han.

Dekanen ser behovet for flere plasser på profesjonsstudiet. Likevel tror han ikke at det med dagens kapasitet vil være mulig å øke med mer enn seks til åtte plasser.

– Mangel på studentarbeidsplasser og kapasitet i den kliniske undervisningen gjør at vi ikke kan tilby flere plasser, forteller han.

Andre alternativer

Christina E. Ystebø holder på med en bachelorgrad i generell psykologi og håper den nye ordningen vil gjøre bachelorgraden mer anerkjent.

– Vi som tar bachelor føler oss litt tilsidesatt og opplever ofte å bli stilt spørsmål om hva man kan gjøre med en bachelorgrad i psykologi.

Ystebø innrømmer at hun vurderte å ta profesjon, men fant ut at det er mye annet man kan bruke psykologistudiet til.

Til tross for at man ikke blir psykolog uten profesjon, mener Eid at bachelorgradene gir mange andre alternativer.

– I kombinasjon med en mastergrad er man ettertraktet innefor bedrifter og organsasjoner, sier han.

Debattregler

  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
    Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.
    Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?
  • Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.